Echografie

Echografie is bij de meeste mensen bekend vanuit de zwangerschapsdiagnostiek en het zichtbaar maken van het ongeboren kind. Deze techniek kan ook heel goed toegepast worden om spieren, pezen, banden, zenuwen en bloedvaten te weergeven. Hoogfrequent geluidsgolven, welke voor het menselijk oor niet waarneembaar zijn, worden het lichaam ingezonden. Hierbij wordt een transducer rechtstreeks op de huid geplaatst.

Deze transducer is in staat om de geluidsgolven uit te zenden en terugkerende echo’s te ontvangen. Echo’s ontstaan in het lichaam waar de ene structuur overgaat in een andere. Deze echo’s worden door een computer razendsnel verwerkt tot een beeld op de monitor welke dan de structuren die onder de huid liggen weergeeft.

Binnen de praktijk is een echoapparaat beschikbaar. Marcia Borkulo is in het bezit van het diploma Practioner Musculoskeletal Ultrasound Voet en Enkel, hetgeen betekent dat zij over voldoende bekwaamheid beschikt om zelfstandig een eerste echografisch onderzoek van voet en enkel te kunnen verrichten.